5.19.2009

PERINTAH UNTUK SHOLAT WAJIB


"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, "
 "kecuali golongan kanan, 40. berada di dalam surga, mereka tanya menanya, "
 "Tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, "
"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"
"Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat,"
QS: 74.38-43

" Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat (mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman" 
QS: 4.103

" Alif laam miim . Kitab  (Al Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa . (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib  yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki  yang Kami anugerahkan kepada mereka, . dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu  serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat . Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung " QS: 2.1-5 

0 komentar:

Posting Komentar

Terimakasih sahabat telah berkunjung di blog sederhana ini
saya ada blog yang lain yaitu taman kunang-kunang terimakasih

Artikel

Followers