6.02.2009

Iman itu?

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya:  Pada suatu hari, ketika Rasulullah s.a.w berada bersama kaum muslimin, datang seorang lelaki kemudian bertanya kepada beliau:
Wahai Rasulullah! Apakah yang dimaksudkan dengan Iman?
Lalu baginda bersabda:  Kamu hendaklah percaya yaitu beriman kepada Allah, para Malaikat, semua KitabNya, hari pertemuan denganNya, para Rasul dan percaya kepada Hari kebangkitan di akhirat.
Lelaki itu bertanya lagi:  Wahai Rasulullah! Apakah pula yang dimaksudkan dengan Islam?
Baginda bersabda:  Islam ialah mengabdikan diri kepada Allah dan tidak menyekutukanNya dengan apapun,  mendirikan shalat wajib, mengeluarkan Zakat yang diwajibkan dan berpuasa pada bulan Ramadhan.  Kemudian lelaki tersebut bertanya lagi: Wahai Rasulullah! Apakah makna Ihsan?
Rasulullah s.a.w bersabda: Engkau hendaklah beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihatNya, sekiranya engkau tidak melihatNya, maka ketahuilah bahawa Dia sentiasa memperhatikanmu. 
Lelaki tersebut bertanya lagi:  Wahai Rasulullah! Bilakah Hari Kiamat akan terjadi?
Rasulullah s.a.w bersabda: Orang yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu dari penanya, tetapi aku akan ceritakan kepadamu mengenai tanda-tandanya. Apabila seorang hamba melahirkan majikannya maka itu adalah sebagian dari tandanya.  Seterusnya apabila seorang miskin menjadi pemimpin masyarakat, itu juga sebagian dari tandanyaSelain dari itu apabila masyarakat yang pada asalnya pengembala kambing mampu bersaing dalam menghiasi bangunan-bangunan merekamaka itu juga diantara tanda akan terjadinya Kiamat. Hanya lima perkara itulah saja sebagian dari tanda-tanda yang diketahui dan selain dari itu Allah saja Yang Maha Mengetahuinya
Kemudian Rasulullah s.a.w membaca Surah Luqman ayat 34 yang artinya: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim.Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok.Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
Kemudian lelaki tersebut pergi dari situ.
Rasulullah s.a.w kemudian bersabda kepada sahabatnya: Panggil orang itu kembali. Lalu para sahabat mengejar ke arah lelaki tersebut untuk memanggilnya kembali tetapi mereka mendapati lelaki tersebut telah hilang.
Lantas Rasulullah s.a.w bersabda: Lelaki tadi ialah Jibril a.s. Kedatangannya adalah untuk mengajar manusia tentang agama mereka.

(HR. Bukhari, Muslim)

0 komentar:

Posting Komentar

Terimakasih sahabat telah berkunjung di blog sederhana ini
saya ada blog yang lain yaitu taman kunang-kunang terimakasih

Artikel

Followers