7.16.2010

"Cahaya diatas cahaya"


Hakikat Iman  (nur iman) adalah Cahaya Allah yang dimasukan kedada rohani( hati ) orang yang dikehendaki Allah "Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman)." (QS. Al Baqarah : 257)

 "… dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, ..."(QS. Al Maidah  : 16)(QS 14:1, ; 33:43 ; 57:9 ; 65:11)

 "barang siapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tidaklah dia mempunyai cahaya sedikitpun."(QS. An Nuur : 40)


" orang-orang yang dibukakan Allah hatinya (untuk) berserah diri lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya."(QS. Az Zumar : 22)


QS. Al An’am (6) : 122 "Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan ditengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya."

QS. Al Hadid (57) : 12 "(yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mu'min laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka…

Sabda Rasulullah SAW "Apabila cahaya Allah telah masuk kedalam qalbi maka dada akan menjadi lapang dan terbuka…” Seorang sahabat bertanya, “bagai mana kah  tanda-tandanya ya Rasulullah?” Rasulullah menjawab, “dia, orang-orang yang mengalami hal itu akan menjauhi pandangannya dari negeri tipuan (dunia) dan bersiap menuju ke negeri abadi (akhirat) serta mempersiapkan mati sebelum mati"

" Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berjalan-jalan. Beliau bertemu dengan seorang sahabat Anshar bernama Haritsah. Rasulullah SAW bertanya: "Bagaimana keadaanmu ya Haritsah?" Haritsah menjawab : "Hamba sekarang benar-benar menjadi seorang mukmin billah". Rasulullah SAW menjawab: "Yaa Haritsah, pikirkanlah dahulu apa yang engkau ucapkan itu, setiap ucapan itu harus dibuktikan!" Haritsah menjawab : "Ya Rasulullah, hawa nafsu telah menyingkir, kalau malam tiba hamba berjaga untuk beribadah kepada Allah dan di waktu siang hamba berpuasa..." Sekarang ini hamba dapat melihat Arsy Allah tampak dengan jelas di depan hamba... Hamba dapat melihat orang di surga saling mengunjungi, Hamba dapat melihat orang di neraka berteriak-teriak..." Maka Rasulullah SAW berkata : "Engkau menjadi orang yang Imannya dinyatakan dengan terang oleh Allah SWT di hati imu". Sabda Rasulullah SAW “… jadilah kamu takut terhadap firasat orang-orang mukmin, sebab mereka memandang dengan cahaya Allah…”2 komentar:

Cerita Hujan mengatakan...

Kunjungan pagi....

Trims tuk pencerahannya di pagi ini sob, semoga kita menjadi lebih baik dari hari kemarin... tetap semangat!! ^_^

Aulawi Ahmad mengatakan...

alhamdulillah ramadhan sebentar lagi...

Posting Komentar

Terimakasih sahabat telah berkunjung di blog sederhana ini
saya ada blog yang lain yaitu taman kunang-kunang terimakasih

Artikel

Followers